Lure Coursing

Lure coursing vinthundarnas egna bruksgren. Lure Coursing grundar sig på vinthundarnas naturliga jaksätt. Hundarna springer på en bana som har både raksträckor och kurvor åt olika håll. Ute på banan finns ett antal trissor som formar banan, runt trissorna dras en lina. Luren (plastpåse) som den kallas, fästes i ändan av linan.

Alla hundarna som springer vet att det är fejkad jakt men de tycker att det är så roligt att få utlopp för sin lust att springa att det tar överhand. Under våren-00 har SvVK fått tillstånd att bedriva lure coursing (träning & prov verksamhet) av Naturvårdsverket under förutsättning att alla hundar bär munkorg och följer av NV övriga ställda krav samt även följer regler och anvisningar författade av SvVK. Även vi människor har en skön dag i det gröna när hundarna springer, fika och trevligt sällskap!

Maxpoäng på varje bedömningsparameter är 20 poäng, vilket ger max 100 poäng per lopp. Vid de officiella proven bedöms hundarna av 2 av varandra oberoende domare, deras poäng räknas samman och delas därefter på hälften. Hundarna lottas in i första omgången och startar i par ev. kan det ibland bli ett enhundslopp på slutet av de som blir kvar. För att få starta hunden i andra omgången måste den ha ett godkänt lopp i första omgången på över 50 poäng.

Andra omgången springer hunden med en jämbördig hund poängmässigt. För att erhålla certifikat måste vinnande hund komma över 67 poäng samt ej vara Svensk LC champion, det måste även starta 2 eller fler i rasen för att certifikat skall få delas ut. För att dela ut certifikat till både hane och tik så måste det starta minst 6 av varje kön.

Such Nuch Slcch Elendili´s Aredhel (Kristin)
Här i Torup tog Such Nuch Slcch Elendili´s Aredhel sitt sista Cert och blev Svensk Lure Coursing Champion. Hon blev även vinstrikaste Galgo Español 2003.


Bedömningsgrunder:

1. Entusiasm
Hundens intresse för och uppmärksammhet på luren, strax före samt under loppets gång till slutet.

2. Följsamhet
Graden av hur hunden fäster blicken på luren och i viss mån hur den följer lurens bana under loppet samt även hur den sammarbetar med andra hundar för att på ett effektivt sätt fånga luren.

3. Fart
Hur snabbt hunden rör sig i förhållande till sina konkurrenter.

4. Rörlighet
Hundens förmåga att snabbt röra sig i olika riktningar och under olika markförhållanden.

5. Uthållighet
Hundens förmåga att hålla full fart både mentalt och fysiskt.